Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Korablev NP, Szuma E, Korablev PN, Zinoviev AV. 2017. Dental polymorphism of the raccoon dog in indigenous and invasive populations: internal and external causation. Mammal Research 62: 163-177. Link DOI: doi:10.1007/s13364-016-0293-x
 2. Korablev NP, Szuma E. 2014. Variability of native and invasive raccoon dogs’ Nyctereutes procyonoides populations: looking at translocation from a morphological point of view. Acta Theriologica 59: 61-79. Link DOI: doi:10.1007/s13364-012-0127-4
 3. Krasińska M, Wójcik AM, Szuma E, Baryshnikov GF, Miloserdov DJ. 2013. Zmienność wielkości rogów żubrów nizinnych żyjących w Puszczy Białowieskiej współcześnie i na przełomie XIX i XX wieku oraz żubrów kaukaskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4 (32): 27-51.
 4. Szuma E. 2011. Ecological and evolutionary determinants of dental polymorphism in the arctic fox Vulpes (Alopex) lagopus. Annales Zoologici Fennici 48: 191-213.
 5. Drucker DG, Bridault A, Hobson KA, Szuma E, Bocherens H. 2008. Can carbon-13 in large herbivores reflect the canopy effect in temperate and boreal ecosystems? Evidence from modern and ancient ungulates. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 266: 69-82.
 6. Szuma E. 2008. Evolutionary and climatic factors affectig tooth size in the red fox Vulpes vulpes in the Holarctic. Acta Theriologica 53: 289-332.
 7. Szuma E. 2008. Geographic variation of tooth and skull sizes in the arctic fox /Vulpes /(/Alopex/)/ lagopus/. Annales Zoologici Fennici 45: 185-199.
 8. Szuma E. 2008. Geography of sexual dimorphism in the tooth size of the red fox Vulpes vulpes(Mammalia, Carnivora). Journal of Zoological Systematic and Evolutionary Research 46: 73-81.
 9. Krasińska M, Szuma E, Kobryńczuk F, Szara T. 2008. Morphometric variation of the skull during postnatal development in the Lowland European bison (Bison bonasus bonasus). Acta Theriologica 53: 193-216.
 10. Krasińska M, Szuma E, Kobryńczuk F, Szara T. 2008. Morphometric variation of the skull during postnatal development in the Lowland European bison (Bison bonasus bonasus). Acta Theriologica 53: 193-216.
 11. Szuma E. 2007. Geography of dental polymorphism in the red fox Vulpes vulpes and its evolutionary implications. Biological Journal of the Linnean Society 90: 61-84.
 12. Szuma E. 2004. Evolutionary implications of morphological variation in the lower carnassial of red fox Vulpes vulpes. Acta Theriologica 49: 433-447. PDF
 13. Szuma E. 2003. Microevolutionary trends in the dentition of the red fox (Vulpes vulpes). Journal of Zoological Systematic and Evolutionary Research 41: 47-56.
 14. Szuma E. 2002. Dental polymorphism in a population of the red fox (Vulpes vulpes) from Poland. Journal of Zoology, London 256: 243-253.
 15. Szuma E. 2000. Variation and correlation patterns in the dentition of the rex fox from Poland. Annales Zoologici Fennici 37: 113-127.
 16. Szuma E. 1999. Dental abnormalities in the red fox Vulpes vulpes from Poland. Acta Theriologica 44: 393-412. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.99-38
 17. Szuma E. 1997. Partial eruption of the teeth in red fox, Vulpes vulpes. Acta Theriologica 42: 253-258.
 18. Szuma E. 1997. Partial eruption of the teeth in red fox, Vulpes vulpes. Acta Theriologica 42: 253-258. PDF
 19. Szuma E. 1994. Quasi-continuous variation of the first premolars in the Polish population of the badger Meles meles. Acta Theriologica 39: 201-208.
 20. Gębczyński M, Szuma E. 1993. Metabolic rate in Pitymys subterraneus of two coat-colour morphs. Acta Theriologica 38: 291-296.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Szuma E. 2004. Morfometria zębów ssaków. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 191-196.
 2. Szuma E. 2004. Morphometrics of mammals - the scientific success of teeth. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 191-196.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Szuma E. 2005. Na ratunek topolom. Aura 10: 28-29.
 2. Szuma E. 2001. Polimorfizm i metryczna zmienność uzębienia lisa z Polski.: 66-68.

Inne

 1. Szuma E. 1999. Zmienność uzębienia w polskiej populacji lisa: implikacje ontogenetyczne i ewolucyjne. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków, Białowieża : 1-82.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści