Struktura IBS PAN

Dyrektor

dr hab. Rafał Kowalczyk

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Krzysztof Schmidt

Rada Naukowa IBS PAN

Zakład Genetyki i Ewolucji
prof. dr hab. Jan M. Wójcik - Kierownik Zakładu
dr hab. Małgorzata Tokarska
dr Joanna Stojak
mgr Iwona Ruczyńska

Zakład Biogeografii
prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska - Kierownik Zakładu
dr hab. Elwira Szuma
dr hab Magdalena Niedziałkowska
dr Tomasz Borowik
dr Krzysztof Niedziałkowski
dr Tomasz Podgórski
mgr Kamila Plis
mgr Maciej Sykut
mgr Ewa Tarnowska
Andrzej Waszkiewicz

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
dr hab. Andrzej Zalewski - Kierownik Zakładu
dr hab. Ireneusz Ruczyński
dr Paulina Szafrańska
dr hab. Karol Zub
dr Jan S. Boratyński
mgr Anna Wereszczuk
Eugeniusz Bujko

Zakład Ekologii Populacji
dr hab. Krzysztof Schmidt - Kierownik Zakładu
dr hab. Rafał Kowalczyk
dr hab. Dries Kuijper
dr Marta Kołodziej-Sobocińska
dr Tomasz Samojlik
dr Marcin Churski
mgr Jakub Bubnicki
mgr Emilia Hofman-Kamińska
mgr Tomasz Kamiński
Roman Kozak

Laboratorium Genetyczne
mgr Barbara Marczuk
mgr Hanna Zalewska

Pracownia GIS

Naukowa Kolekcja Zoologiczna
dr hab. Elwira Szuma - Kustosz Kolekcji
dr Anna Wójcik
inż. Dariusz Chilecki
mgr Aniela Stepaniuk
mgr Ewelina Hapunik

Dział Administracji
inż. Anna Milko
Agnieszka Maciejewska
Paweł Stankiewicz
Jerzy Chilecki
Anita Czarnulicz
Ewa Kozak

Dział Księgowości
mgr Maria Karunos - Główny Księgowy
mgr Barbara Sadowska-Dulko

Dział Kadr
mgr Aniela Stepaniuk

Archiwum
...

Zespół ds. Zarządzania Projektami
mgr Joanna Łapińska
dr Karolina Petrovic

Biblioteka i Wydawnictwo
mgr Barbara Czortek
Małgorzata Szczerba