Krzysztof Schmidt

Stanowisko: Z-ca Dyrektora IBS PAN ds. naukowych

Zakład Ekologii Populacji - kierownik

e-mail

telefon: (48) 85-682-77-77

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy

Główne zainteresowania badawcze K. Schmidta, to problemy związane z ekologią i naukowymi podstawami ochrony dzikich kotów. Prowadzone przez niego badania dotyczyły organizacji przestrzennej i biologii populacji rysia Eurazjatyckiego oraz jego wpływu na ssaki kopytne (sarnę i jelenia) w Puszczy Białowieskiej. Uczestniczył również w badaniach nad ekologią wilka w północno-wschodniej Polsce i nad Norweską populacją rysia. K. Schmidt prowadził również badania (we współpracy z badaczami Japońskimi) nad użytkowaniem przestrzeni, terytorializmem i aktywnością kota z Iriomote (Wyspa Iriomote, Japonia). Jego obecna działalność naukowa zmierza do poznania struktury genetycznej populacji rysia na obszarze wschodniej i północnej Europy oraz czynników wpływających na poziom zmienności genetycznej i przepływ genów między sub-populacjami tych kotów. Jest autorem i współautorem około 40 publikacji naukowych oraz 30 prac popularno-naukowych. Jest współautorem planów ochrony rysia i wilka w Polsce.

Doświadczenie międzynarodowe

Aktualne projekty badawcze

Zakończone projekty badawcze

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Wyróżnienia i nagrody:

Nagroda Wydziału Nauk Biologicznych PAN za cykl prac o ekologii rysia Lynx lynx w Puszczy Białowieskiej. Warszawa, 2000 r.