Rafał Kowalczyk


Dyrektor IBS PAN
Profesor nadzwyczajny 

e-mail

tel. (0048) 85 6827784

Zakład Ekologii Populacji

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

Profil badawczy:

R. Kowalczyk prowadzi badania z zakresu ekologii, ekologii behawioralnej oraz ochrony i zarządzania populacjami zwierząt. W 2001 roku obronił prace doktorską na temat ekologii borsuka w Puszczy Białowieskiej. Jego projekty badawcze obejmują ssaki drapieżne (ryś, wilk, borsuk i jenot) oraz duże ssaki kopytne (żubr, łoś). R. Kowalczyk jest autorem ponad 60 publikacji naukowych. Obecnie realizuje projekty badawcze dotyczące ekologii żerowania oraz paleoekologii dużych ssaków kopynych.

Wyróżnienia i nagrody:

Pełnione funkcje:

Projekty badawcze: