13.03.2018 Komiks naukowy o historii niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej

Komiks naukowy autorstwa dr Tomasza Samojlika do artykułu "Lessons from Białowieża Forest on the history of protection and the world's first reintroduction of a large carnivore" opublikowanego w czasopiśmie Conservation Biology. Artykuł ten dotyczy historii ochrony, zarządzania i pierwszej na świecie reintrodukcji niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej, która może może dostarczyć cennych informacji dla współczesnych inicjatyw zmierzających ku ochronie tych zwierząt.

Z artykułem można zapoznać się tutaj.