21.12.2017 Komiks naukowy o wpływie usuwania norki amerykańskiej na sukces lęgowy ptaków wodnych

Opublikowane w 2017 roku badania wykazały, że usuwanie inwazyjnej norki amerykańskiej ma znaczący, pozytywny wpływ na sukces takich ptaków wodnych jak rycyk, czajka czy krwawodziób. Cały tekst pod adresem: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632071730993X?via%3Dihub