Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Aktualne projekty badawcze

Aktualne projekty badawcze

 Tytuł projektu

Kierownik

projektu

Okres realizacji

Instytucja

finansująca

Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt dr Marta Kołodziej-Sobocińska 04.01.2017 - 03.01.2020 NCN

W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego

dr hab. Krzysztof Schmidt

2015-2018

NCN

Adaptacje fenotypowe i genetyczne dwóch podgatunków łasicy do odmiennych warunków klimatycznych

 dr hab. Karol Zub

 2014-2017 

NCN

Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej

 Dr hab. D.P.J. Kuijper, profesor nadzwyczajny 

 2016-2019 

NCN

Rekonstrukcja wzorca użytkowania środowisk i diety żubra pierwotnego (Bison priscus) w gradiencie stref roślinnych późnego plejstocenu

 mgr Emilia Hofman-Kamińska

 2016-2020

NCN

Epidemiologia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzika (Sus scrofa) - rola struktury przestrzennej, socjalnej i genetycznej populacji gospodarza 

dr Tomasz Podgórski 

2015-2018 

NCN

Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej (Myodes glareolus) na terenie północno-wschodniej Polski

mgr Ewa Tarnowska

2015-2018

NCN

Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie

 dr M. Niedziałkowska

 2014-2017

 NCN

Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej

 prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

 2014-2017

NCN

Polimorfizm mtDNA, chromosomu Y oraz autosomalnych układów mikrosatelitarnych w populacjach dzika (Sus scrofa) z obszaru Polski i Białorusi

 dr hab. Marcin Woźniak (Colegium Medicum UMK)

 2014-2017

NCN

Historia rodzaju Bison w Europie po ostatnim zlodowaceniu

dr hab. Rafał Kowalczyk

2014-2017

NCN

Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i współczesnych

Joanna Stojak

2014-2016

NCN

Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach

prof dr. hab. Bogumiła Jędrzejewska

2014-2016

NCN

Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy

dr hab. Ireneusz Ruczyński

2014-2019

NCN

Wpływ inwazji norki amerykańskiej na liczebnościowe, behawioralne i genetyczne zmiany w populacjach ptaków wodnych w Polsce

dr Marcin Brzeziński (UW)

2014-2017

NCN

LINKAGE - Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance

dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (IOP PAN)

2013-2016

Norweski Mechanizm Finansowy (NCBiR)

Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes

prof. dr hab. Jan M. Wójcik

2013-2016

NCN

Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej

dr hab. Andrzej Zalewski

2013-2016

NCN

 

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści