Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


15.01.2013. Przyroda Polska o konferencji żubrowej w IBS PAN

W "Biuletyn Eko-edukacyjny" czasopisma "Przyroda Polska" nr 12/2012 (str. 9-11) opublikowano artykuł Tomasza Zygmonta pt."Żubr - relikt przeszłości we współczesnej Europie". Artykuł szeroko opisuje konferencję naukową „Zarządzanie populacjami żubra - lekcje z przeszłości", zorganizowaną w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży w ramach unijnego projektu BIOCONSUS. Z artykułem można zapoznać się tutaj.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści