Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Joanna Stojak

Asystent

Zakład Genetyki i Ewolucji 

Kierownik: Prof. Jan M. Wójcik

e-mail: jstojak[at]ibs.bialowieza.pl

tel. 85 682 77 60

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

  • Doktor nauk biologicznych : 2017 Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  • Magister: 2012, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biotechnologia

 

Profil badawczy:

Joanna Stojak realizuje projekt doktorski mający na celu scharakteryzowanie zróżnicowania genetycznego populacji nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) i wyznaczenie grup filogenetycznych oraz opisanie prawdopodobnego "scenariusza" rekolonizacji obszarów Polski przez te gryzonie po ostatnim zlodowaceniu. Prowadzone badania opierają się o analizy mikrosatelitarnych markerów jądrowego DNA oraz sekwencji cytochromu b mitochondrialnego DNA.

Nagrody i wyróżnienia:

rok akademicki 2014 - 2015 - stypendium dla najlepszych doktorantów UW
2013 - pierwsze miejsce w konkursie na prezentację ustną "Outstanding Presentation" podczas konferencji "Down to Earth" w Tallinie (Estonia)
rok akademicki 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017: stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawane za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej 30% studentów
2017 - wyróżnienie Star Peer Reviewer of 2017 nadane przez wydawnictwo Springer

 

Projekty badawcze:

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści