Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


24.11.2011. "Obiektyw" of projekcie LIFE "Polskie Ostoje Ptaków"

Program Obiektyw z 24 listopada 2011 roku, wyemitowany przez TVP Białystok, donosi o projekcie Life Polskie Ostoje Ptaków LIFE09 NAT/PL/000263 realizowanym przez Instytut Biologii Ssaków PAN we współpracy z 5 parkami narodowymi.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za główny cel stawia sobie poprawę warunków bytowych ptaków wodnych i błotnych, zwiększenie dostępności odpowiednich siedlisk i zmniejszenie negatywnego wpływu drapieżników, w tym głównie norki amerykańskiej i szopa pracza.

Materiał jest to obejrzenia na portalu tvp.pl od czasu 00:14:41.

(WJ)

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści