Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


03.03.2011. O badaniach nad żubrem w Biofutur

We francuskojęzycznym czasopiśmie BIOFUTUR (3/2011) ukazał się artykuł François Pompanona, Erica Coissaca oraz Pierre'a Taberleta pt. "Metabarcoding, une nouvelle façon d'analyser la biodiversité", w którym opisane są między innymi badania dr. Rafała Kowalczyka nad dietą żubrów. Z artykułem można zapoznać się tutaj.

(KN)

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści