Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Tomasz Podgórski

Stanowisko: Asystent

Zakład Biogeografii

Lista publikacji

e-mail

telefon: (0048) 85-682-77-64

 

Edukacja

Doktor: 2013, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Magister: 2006, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych

Doświadczenie zawodowe

2013 Department of Zoology and Evolutionary Genetics, Uniwersytet w Sassari, Włochy, 2 tygodnie
2013 Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Rosja, 2 tygodnie
2011 Institute of Biological and Environmental Sciences, Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania, 1 miesiąc
2010 Department of Zoology and Evolutionary Genetics, Uniwersytet w Sassari, Włochy, 4 miesiące
2009- obecnie Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży; Asystent
2006 - 2009 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży; Biolog

Profil badawczy

Moje główne zainteresowania badawcze obejmują ekologiczne i genetyczne podstawy zachowań socjalnych, adaptacje behawioralne, ekologię behawioralną i populacyjną. Głównym obiektem badań w mojej dotychczasowej pracy był dzik. Pracę doktorską poświęciłem wpływowi spokrewnienia na organizację socjalno-przestrzenną populacji dzika w Puszczy Białowieskiej. Jestem również zaangażowany w badania nad zmiennością genetyczną i filogeografią populacji dzika w dużej skali przestrzennej. W swoich badaniach wykorzystuje m.in. techniki biologii molekularnej, narzędzia GIS, analizę sieci socjalnych, techniki telemetryczne.

Konferencje i warsztaty

  • "Invasion and Range Expansion of Game: Processes and Conflicts" Workshop, 21.02.2013, Konnevesi, Finland (oral presentation)
  • 9th International Symposium on Wild Boar and other Suids, 2-6.09.2012, Hannover, Germany (oral presentation)
  • International Conference in Landscape Genetics, 10-12.11.2011, Białowieża, Poland (poster)
  • 8th International Symposium on Wild Boar and other Suids, 1-4.09.2010, York, UK (poster)
  • 7th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 21-24.09.2009, Berlin, Germany (poster, 3rd prize)
  • XXIX International Union of Game Biologists Congress, Moscow, Russia, 17-22.08.2009 (oral presentation)
  • 1st PhD Student Symposium: "Small data sets and broad conclusions - is this helpful for nature conservation?", Institute for Zoo and Wildlife Research, 11-12.09.2008 Berlin (oral presentation)
  • 7th International Symposium on Wild Boar and sub-order Suiformes, Sopron, 28-30.08.2008 (oral presentation)
  • XXVIII International Union of Game Biologists Congress, Uppsala, Sweden, 13-18.08.2007 (oral presentation)

Granty

2008 - 2011: „Struktura przestrzenna i socjalna, system rozrodczy, oraz pokrewieństwo między osobnikami w populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Białowieskiej i okolicach", MNiSW - główny wykonawca

2009 - 2012: „Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus", MNiSW ­- wykonawca

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści