Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Michał Kozakiewicz

Stanowisko: Profesor

Grupa badawcza: Zespół ekofizjologii i ekologii behawioralnej

e-mail: kozak@biol.uw.edu.pl

telefon: +48 (85) 682-77-90

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe (rok, instytucja)

 • profesor nauk biologicznych: 2000  
 • doktor habilitowany nauk biologicznych: 1994, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • doktor nauk przyrodniczych: 1982, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • magister biologii, kierunek zoologia: 1974, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego     

Profil badawczy

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z wpływem heterogenności środowiska na funkcjonowanie populacji i zgrupowań wielogatunkowych zwierząt, dotyczą szeroko pojętej ekologii krajobrazu. Oprócz badań o problematyce wyłącznie ekologicznej w polu zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące genetyki populacji. Obiektem badań są przede wszystkim drobne ssaki, lecz również ptaki i bezkręgowce.

Doświadczenie międzynarodowe (czas trwania, instytucja)

 • 1987 Kanada - staż naukowy w Carleton University (Ottawa), Laboratory of Landscape Ecology (4 miesiące),
 • 1991 Kanada - staż naukowy w Carleton University (Ottawa), Laboratory of Landscape Ecology (8 miesięcy)

Pełnione funkcje dodatkowe

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekologicznego (PTEkol)   
 • w latach 1992-1995 sekretarz Zarządu (z wyboru) 
 • w latach 1995-1998 przewodniczący Zarządu (z wyboru)  
 • 1998 do chwili obecnej członek Zarządu (z wyboru)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
 • Członek Kościuszko Foundation's Polish Academic Advisory Committee
 • W latach 1996-1998 udział w pracach Komitetu Ekologii PAN
 • Od roku 2000 do chwili obecnej członek Rady Naukowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
 • Od roku 2005 do chwili obecnej członek Rady Naukowej Zakładu Badania Ssaków PAN  (od 2009 wiceprzewodniczący Rady)
 • W latach 2003-2005 członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW)
 • W latach 2005-2008 członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
 • W latach 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej II do przyjęć na studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Biologii UW
 • W latach 2005-2008 pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii UW ds. Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
 • Od roku 2008 do chwili obecnej członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego
 • Członek Komisji Rektorskiej UW ds. Odznaczeń Państwowych i Resortowych w kadencji 2008-2012.
 • Od roku 2008 do chwili obecnej przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe - 1977, 1982, 1989, 1990, 1992, 1995
 • B. Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej - 1977, 1991, 1997
 • Nagroda Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej - 1980
 • Dyplom Dziekana Wydziału Biologii UW za osiągnięcia w pracy organizacyjnej na rzecz Wydziału - 1999
 • Nagroda JM Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego - 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 • Nagroda indywidualna JM Rektora UW - 2009

Wybrane publikacje z ostatnich 5 lat

 1. Gortat T., Kozakiewicz M., Barkowska M., Charytonik U., 2004 - The role of chemical information in shaping the spatial organization of free-living bank voles. Acta theriol., 49: 465-477.
 2. Kozakiewicz A., Wasyluk M., Kozakiewicz M., 2005 - Zjawisko „homingu" u drobnych gryzoni. Wiad. Ekol., 51: 73-101.
 3. Kozakiewicz M., Chołuj A., Kozakiewicz A., 2007 - Long-distance movements of individuals in a free-living bank vole population: an important element of male breeding strategy. Acta theriol., 52: 339-348.
 4. Kurek K., Mysłajek R.W., Orysiak P., Kozakiewicz M., 2007 - Czynniki kształtujące aktywność nietoperzy nad potokami w Beskidach Zachodnich (W: „Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach", red. D. Anderwald). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16): 464-469.
 5. Kurek K., Mysłajek R.W., Orysiak P., Kozakiewicz M., 2007 - Aktywność nietoperzy w trzech typach środowisk o zróżnicowanym otoczeniu wzdłuż cieków wodnych w Kotlinie Żywieckiej. Studia Chiropterologica, 5: 7-19.
 6. Kozakiewicz M., Kozakiewicz A., 2008 - Long-term dynamics and biodiversity changes in small mammal communities in the mosaic of agricultural and forest habitats. Ann. Zool. Fenn., 45: 263-269.
 7. Kurek K., Mysłajek R.W., Orysiak P., Nowak S., Kozakiewicz M., 2008 - Activity of male-dominant bat communities above streams In the forests of the Western Carpathians (Poland). Vespertilio, 12: 33-39.
 8. Gryczyńska-Siemiątkowska A., Gortat T., Kozakiewicz A., Rutkowski R, Pomorski J., Kozakiewicz M., 2008 - Multiple paternity in a wild population of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis). Acta theriol., 53: 251-258.
 9. Kozakiewicz M., Gortat T., Panagiotopoulou H., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Rutkowski R., Kozakiewicz A., Abramowicz K. 2009. The spatial genetic structure of bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) populations: The effect of distance and habitat barriers. Animal Biology: 59: 169-187.
 10. Michalska-Parda A., Brzeziński M., Zalewski A., Kozakiewicz M., 2009 - Genetic variability of feral and ranch American mink (Neovison vison) in Poland. Acta theriol., 54: 1-10.
 11. Kozakiewicz M., Chołuj A., Kozakiewicz A., Sokół M., 2009 - Familiarity and female choice in the bank vole - do females preser strangers? Acta theriol., 54: 157 - 164.

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści