Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Marek Konarzewski

Marek Konarzewski

Profesor

tel. (0048) 85-682-77-57

e-mail

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

 • 2004 - profesor;
 • 1996 - doktor habilitowany, Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym;
 • 1990 - doktor nauk biologicznych, Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym;
 • 1985 - magister, Instytut Biologii, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Profil badawczy:

Ekologia ewolucyjna, ekofizjologia i genetyka ilościowa kręgowców, w szczególności: (1) Ewolucja ograniczeń fizjologicznych budżetów energetycznych (2) Genetyka ilościowa cech związanych z tempem metablizmu i historiami życiowymi (3) Ewolucja rozmiarów ciała i wielkości genomu (4) Plastyczność fenotypowa w rozwoju postembrionalnym (5) Kompromisy związane z kosztami odpowiedzi immunologicznej. 

Doświadczenie międzynarodowe

 • Trzykrotny udział w wyprawach naukowych na Spitsbergen (1984, 1987, 1988 r.);
 • W latach 1991-1993 praca na stanowisku Visiting Assistant Research Physiologist  w Zakładzie Fizjologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA);
 • 1997 r. 3 miesięczny pobyt  w Scottish Agricultural College, Ayr, Wielka Brytania.

Doświadczenie pedagogiczne

 • Podstawy ekologii (8 lat)
 • Ekologia fizjologiczna (8 lat)
 • Ekologia ewolucyjna (6 lat)
 • Promotor 23 rozpraw magisterskich i 4 rozpraw doktorskich

Przynależność organizacyjna

 • 1996-- Członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN
 • 1996-2002 Członek Komitetu Zoologii PAN
 • 2000-2002 Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • 1996-- Członek Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego
 • 1999-- Członek Rady Naukowej Zakładu Badania Ssaków PAN
 • 2006-2008 Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • 2002-2007 Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Ekologicznych
 • 2004- 2008 Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
 • 2000-- Członek Narodowego Komitetu ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Biologicznych (IUPS)
 • 2004- 2008 Przedstawiciel PAN w Life and Earth Science Committee, European Science Foundation
 • 2010- członek- korespondent Polskiej Akademii Nauk

Otrzymane nagrody:

 • 1990- Nagroda Komitetu Ekologii II Wydziału PAN.
 • 1997- Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za pracę habilitacyjną.

Działalność recenzencka:

 • 2000-2008 Członek Rady Redakcyjnej Zoology (Elsevier)
 • 2008-- Członek Rady Redakcyjnej Functional Ecology (Blackwell)

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści