Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Agata Kawałko

Stanowisko: Pracownik badawczo-techniczny, specjalista genetyk

Grupa badawcza: Zespół Genetyki i Biomorfologii  Ssaków

e-mail

Telefon: +48 (85) 6827760

Promotor: Prof. dr hab. Jan M. Wójcik

publikacje

Edukacja i stopnie naukowe (rok, instytucja)

  • doktor: 2010, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  • magister: 2005, Uniwersytet w Białystoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Profil badawczy (zainteresowania badawcze, doświadczenia badawcze)

Zainteresowania badawcze Agaty Kawałko koncentrują się głównie na wybranych zagadnieniach z zakresu zmienności genetycznej w populacjach ssaków oraz na roli barier rozrodczych w procesie różnicowania się gatunków. Uczestniczy również w projektach dotyczących filogeografii drobnych ssaków w Europie. Realizuje także projekt badawczy na temat genetycznej analizy sterylności mieszańcowych samców u myszy domowych. 

Doświadczenie międzynarodowe (czas trwania, instytucja)

  • 2008 - Wielka Brytania, Uniwersytet w Yorku, Wydział Biologii, wyjazd szkoleniowo-naukowy, 3 miesiące
  • 2005, 2006 - Republika Czeska, Instytut Biologii Kręgowców CAN, Zakład Biologii Populacji w Studencu, wyjazdy szkoleniowe, 4 tygodnie

Aktualne projekty badawcze

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści