Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Sylwia Czarnomska

Sylwia Czarnomska

Doktor

Promotor: Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

Zakład Biogeografii

e-mail

tel. (0048) 85-682-77-87

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

  • Doktor: 2016, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  • Mgr inż. 2005, kierunek Biotechnologia, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Profil badawczy:

Zainteresowania naukowe Sylwii Czarnomskiej koncentrują się wokół odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób czynniki ekologiczne (typ siedliska, naturalne i antropogeniczne bariery dla przepływu genów, dominujący gatunek ofiary) kształtują neutralną i adaptacyjną zmienność genetyczną zwierząt. Dodatkowo Sylwia zaangażowana jest w program Inwentaryzacji wilka w Polsce poprzez prowadzony monitoring genetyczny populacji z wykorzystaniem prób zbieranych nieinwazyjnie (odchody, włosy).

Doświadczenie międzynarodowe:

2014          Folkhälsan Institute of Genetics na Uniwersytecie w Helsinkach, Finlandia; grant ESF; 2 tygodnie

2014           Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering, Uniwersytet  w Aalborg,

    Dania, 2 tygodnie

2012           Ilia Chavchavadze State University, Tbilisi, Gruzja, 2 tygodnie

2011           Laboratory of Alpine Ecology (LECA),  Joseph Fourier University,  Grenoble, Francja, 1 miesiąc

2009           Department of Biological Sciences, Uniwersytet w Aarhus, Dania, grant ESF, 1 miesiąc

 

Konferencje i warsztaty

  • International Wolf Symposium, 10-13.10.2013, Duluth, MN, USA (oral presentation)
  • International Conference in Landscape Genetics, 10-12.10.2011, Białowieża, Poland (oral presentation)
  • VIth European Congress of Mammalogy, 19-23.07.2011, Paris, France (oral presentation)
  • 24th International Congress for Conservation Biology, Edmonton, Canada, 3-7.07.2010 (oral presentation)
  • Workshop Evolutionary potential in natural populations, Sandbjerg, Dania, 11-14.04.2010 (poster)
  • XXIX International Union of Game Biologists Congress, Moscow, Russia, 17-22.08.2009 (poster)
  • 7th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, Berlin, Germany, 21-24.09.2009 (oral presentation)

Zakończone projekty badawcze

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści