Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Leif Sönnichsen

Doktor, stypendysta BIOCONSUS

Grupa badawcza:

"Ekologia ekosystemów naturalnych", IBS PAN

e-mail

tel. (0048) 85-682-77-64

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

Doktorat: 2012, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Niemcy

Diploma: 2005, University of Kiel, Niemcy

Profil badawczy:

Główne zainteresowania Leifa koncentrują się wokół ekologii ewolucyjnej. Tematem jego pracy dyplomowej był wpływ dostępności ofiar na wzorce użytkowania przestrzeni przez łasicę Mustela nivalis. W ramach pracy doktorskiej bada ekologiczne przystosowania sarny Capreolus capreolus, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań obronnych przed drapieżnikami oraz wyboru nisz środowiskowych w obszarze Puszczy Białowieskiej.

Projekty badawcze:

Impact of landscape structure on roe deer Capreolus capreolus population genetics

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści