Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Inne projekty

Projekty inne:

e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia

dr hab. Rafał Kowalczyk

2013-2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty Leonardo:

  • EuroGIS-GPS: Testing a competency framework for biodiversity data collection
  • Mobilność Leonardo da Vinci
  • Pilotażowy program nauczania online dla monitorowania bioróżnorodności

dr hab. Rafał Kowalczyk

2009-2014

Lifelong Learning Programme

Inwentaryzacja wilka i rysia w Polsce
Sieć żubrowa
© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści