Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


26.06.2018 Wzrost IF czasopisma Mammal Research!

Czasopismo Mammal Research wydawane w imieniu IBS PAN przez wydawnictwo Springer zanotowało wzrost indeksu cytowań (IF). Opublikowany dzisiaj IF za 2017 r. wynosi 1,299!

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści