Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


08.05.2018 Komiks naukowy o użytkowaniu środowisk przez karczownika - rodzimy gatunek i norkę amerykańską - obcy, inwazyjny gatunek ssaka drapieżnego

Opublikowane w 2018 badania wskazują, że po pojawieniu się obcego, inwazyjnego ssaka drapieżnego (norki amerykańskiej), karczowniki użytkują jedynie zurbanizowane brzegi jezior oraz małe śródpolne zbiorniki wodne. Cały tekst artykułu: "Aninvasive predator affects habitat use by native prey: American mink and watervole co-existence in riparian habitats" dostępna jest pod adresem

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści