Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


22.11.2017 - Frankfurtet Allgemeine Zeitung o Puszczy Białowieskiej

22.11.2017 - Frankfurtet Allgemeine Zeitung o Puszczy Białowieskiej

Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung opublikował artykuł Piotra Hellera "Wie der Vollernter in Walde" o wycince w Puszczy Białowieskiej z wypowiedziami dr hab. Rafała Kowalczyka - dyrektora IBS PAN

Cały artykuł tutaj

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści