Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Eliza Kondzior

Doktorantka

Zakład Ekologii Populacji

 

Edukacja i stopnie naukowe:

Mgr: 2017, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Zakład Ekologii Zwierząt

Lic.: 2015, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Zakład Ekologii Zwierząt

Profil badawczy:

Zainteresowania naukowe Elizy Kondzior związane są z ekologią dróg, herpetologią oraz parazytologią. W swojej pracy magisterskiej analizowała wpływ czynników środowiskowych, takich jak: typ siedliska, pora roku i warunki meteorologiczne, na śmiertelność kręgowców na Carskiej Drodze w Biebrzańskim Parku Narodowym. Obecnie realizowany projekt doktorski ma na celu poznanie czynników wpływających na poziom zarażenia ssaków drapieżnych sparganozą (Spirometra erinaceieuropaei).

 Projekt:

„Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt"

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści